Λεξικό αρχαιοελληνικών και λατινικών εκφράσεων στον καθημερινό μας λόγο

Publisher: Σαββάλας
Product Code: 701035
από
9.65 €
7.50 € (- 23 %)
You save 2.15 €
Available unless of stock shortage at the publisher. Usually sent within 2 to 6 days.
"Αμ' έπος, αμ' έργον", "σπεύδε βραδέως", "ο γέγονε γέγονε", "χρόνου φείδου", "de facto", "casus belli", "mea culpa", "a priori", "incognito". Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η, κατά το δυνατόν, πληρέστερη καταγραφή των εκφράσεων της αρχαίας ελληνικής και λατινικής Γραμματείας που χρησιμοποιούμε στο λόγο μας σήμερα, καθώς και η ανάδειξη του παράλληλου βηματισμού της αρχαίας σκέψης με τη νεοελληνική σε θέματα γλωσσικής έκφρασης και βιοθεωρίας.
ISBN: 9789604930647
Publication date: 2011
Pages: 230
From: Ancient Greek, Latin
To: Greek