banner

Ιταλο-ελληνικό, ελληνο-ιταλικό λεξικό νομικών όρων ΜΕ CD

Publisher: Νομική Βιβλιοθήκη
Product Code: 716708
από
44.00 € (- 12 %) 50.00 €
You save 6.00 €
Available
Free shipping for orders over 25€ within Greece

Didn't find the book you were looking for?

Contact us for more information: to@lexikopoleio.com

Το “Ιταλο-Ελληνικό / Ελληνο-Ιταλικό Λεξικό Νομικών Όρων” είναι το πλέον σύγχρονο και ενημερωμένο λεξικό νομικής ορολογίας του είδους που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, περιλαμβάνοντας χιλιάδες κύρια λήμματα, φράσεις και παραδείγματα από τη νομική πρακτική. Πρόκειται για επίτομη, πολυτελή έκδοση, με ευανάγνωστη εκτύπωση και σκληρό εξώφυλλο το οποίο συνοδεύεται από μαλακό προστατευτικό κάλυμμα. Το Ιταλο-Ελληνικό/Ελληνο-Ιταλικό λεξικό νομικών όρων εντάσσεται στη νέα σειρά δίγλωσσων λεξικών νομικών όρων των εκδόσεων ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, τα οποία αφορούν στις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ιταλικά. Η μεθοδική και έγκυρη επεξεργασία των λημμάτων από τις συγγραφείς Fabiana Bartolini και Χρύσα Σπυροπούλου, οι οποίες έχουν πολυετή τριβή με τη χρήση της ιταλικής νομικής ορολογίας τόσο μέσω των σπουδών τους, όσο και μέσω της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, καθώς και η άρτια επιστημονική επιμέλεια τόσο της Σοφίας Βιδάλη, καθηγήτριας εγκληματολογίας στο ΔΠΘ, όσο και του Ιωάννη Βαλμαντώνη, Πρωτοδίκη, αποτελούν εχέγγυα για την ποιότητα της ιδιαιτέρως απαιτητικής λεξικογραφικής προσπάθειας. Στο λεξικό έχουν καταγραφεί όλοι οι σύγχρονοι όροι της νομικής επιστήμης και έχει επιχειρηθεί η ακριβέστερη δυνατή απόδοσή τους δεδομένης της ολοένα αυξανόμενης ανάγκης για γνώση και ενημέρωση των νέων θεσμών και όρων του διαρκώς εξελισσόμενου δικαίου. Το λεξικό κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή (cd rom) καθώς και σε εφαρμογή i-phone, i-pad και i-pod, ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα παράλληλης αγοράς έντυπης και ψηφιακής έκδοσης. Η ηλεκτρονική μορφή του λεξικού επικαιροποιείται συνεχώς. Το Ιταλο-Ελληνικό/Ελληνο-Ιταλικό Λεξικό Νομικών Όρων έρχεται να εμπλουτίσει την σχετική ελληνική νομική λεξικογραφία και να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς Έλληνες φοιτητές των ιταλικών πανεπιστημίων, αλλά και κάθε νομικό, ερευνητή, δικηγόρο, συμβολαιογράφο ή δικαστή, που έρχεται σε επαφή με το ιταλικό δίκαιο. Il " Dizionario dei Termini Legali greco - italiano italo- greco " è il più moderno e aggiornato dizionario di terminologia giuridica del genere mai rilasciato , dove sono inclusi migliaia di frasi ed esempi di pratica legale . Questo e' un compendio , edizione di lusso , di leggibile stampa accompagnata da coperchio di protezione morbida . Il dizionario greco- italiano italo- greco dei termini giuridici fa parte della nuova serie di dizionari bilinguali di termini legali della casa editoriale “NOMIKI VIVLIOTHIKI” , dove sono disponibili I dizionari di termini legali della lingue inglese, francese , tedesco, spagnolo e italiano . Il trattamento metodico e accurato delle autori Fabiana Bartolini e Chrissa Spyropoulos, che hanno anni di esperienza con l'uso della terminologia giuridica italiana durante i loro studi e la loro carriera , con la cura di Sophia Vidali , professore di criminologia presso l'Università di Tracia , e di John Valmantoni , Magistrato , sono la garanzia per la qualità dello sforzo particolarmente impegnativo lessicografico di questo dizionario. Nel dizionario sono registrati tutti i termini moderni della scienza giuridica ed e' stata tentata una registrazione precisa, data la sempre crescente esigenza di conoscenza e informazione delle nuove istituzioni e procedure della legge che e' sottoposta ad una evoluzione continua. Il dizionario è disponibile anche in formato elettronico ( cd rom ) e sull' i- phone , i- pad e i- pod , mentre l'utente ha la possibilità di ottenere sia la versione stampata che quella digitale . La versione elettronica del dizionario si aggiorna continuamente . Il Dizionario Italo- greco greco-italiano di Termini legali viene ad arricchire la lessicografia giuridica e ad essere una risorsa preziosa per studenti universitari e laureati delle università italiane e greche , ma anche per ogni ricercatore legale, avvocato, notaio o giudice che viene in contatto con la legge italiana o greca.
ISBN: 14707
Publication date: 2014
Pages: 504
Hardcover
From: Italian, Greek
To: Greek, Italian