Αγγλικό ετυμολογικό λεξικό Etymolexicon

Publisher: 24 Γράμματα
Product Code: 745642
από
18.00 €
16.20 € (- 10 %)
You save 1.80 €
Available
Το βιβλίο Etymolexicon είναι ένα λεξικό για την εκμάθηση Αγγλικών που διαφέρει κατά πολύ από οποιοδήποτε άλλο λεξικό έχετε δει στην ελληνική αγορά. Ως καθηγητής γλωσσών εδώ και είκοσι χρόνια, πάντοτε ερχόμουν αντιμέτωπος με τη συνήθη διάθεση των μαθητών να προσπαθούν να μάθουν τις νέες λέξεις μιμητικά, σαν παπαγάλοι, μη δίνοντας σημασία στην ορθογραφία ή στα κοινά χαρακτηριστικά των λέξεων μεταξύ τους. Οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν τις λέξεις απλώς ως αυθαίρετους ήχους, ως αυθύπαρκτες λέξεις σε μια λίστα, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανακαλύψουν τις τυχόν λογικές σχέσεις που τις συνδέουν, γεγονός που θα τους διευκόλυνε σε μια πιο μακροπρόθεσμη συγκράτηση των εννοιών. Έτσι, με μια απλή αλφαβητική κατανομή αποτυγχάνουν να κάνουν νοητικές συνδέσεις μεταξύ τους. Εκείνο όμως που λείπει, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας νέος τρόπος εκμάθησής τους, σε πρωτότυπα νοηματικά σύνολα, που θα επιτρέπουν την απομνημόνευση λεξιλογίου για πάντα. Το λεξικό λοιπόν που κρατάτε στα χέρια σας έχει την ιδιαιτερότητα να αναλύει τις λέξεις ως ρηματικά θέματα, με σκοπό ο κάθε μαθητής να κατακτά το λεξιλόγιο μέσω της ετυμολογίας και όχι μεμονωμένα, χωρίς σύστημα. Για παράδειγμα, αναλύονται ρήματα (μαζί με τα περισσότερα παράγωγά τους), όπως expose, depose, impose, propose κ.λπ., όπου με πολύ απλό τρόπο ο μαθητής αποκτά μόνιμα τη γνώση, μπαίνοντας στο υπόστρωμα της γλώσσας, αποφεύγοντας να απομνημονεύσει στείρα και βραχυπρόθεσμα λέξεις, τις οποίες εύκολα θα ξεχάσει. [...] Τέλος, κατά τη γνώμη μου, θεωρώ πως το Etymolexicon μπορεί να αποτελέσει τομή στην κατηγορία βιβλία γνώσεων, υπό την έννοια ότι δεν λειτουργεί ως λεξικό-βιβλίο αναφοράς, αλλά οδηγεί σε μια εσωτερίκευση του τρόπου σχηματισμού των λέξεων, ώστε αυτές να γίνουν κτήμα με απλούστατες επεξηγήσεις και να διατηρηθούν στη μακροπρόθεσμη μνήμη, χωρίς η εκμάθηση λεξιλογίου να αποτελεί μια στείρα διαδικασία.
ISBN: 9786185469344
Publication date: 2020
Pages: 320